Povezovanja 2018

Verjamemo v moč povezovanja!

 

 Podjetnice iz Grosuplja

Podjetnice iz Grosuplja

Kontaktna oseba: Maja Novak
E: maja.novak@odobreno.si
M: 031 523 522

Podjetnice iz Grosuplja smo se začele neformalno povezovati pred približno dvema letoma. V tem času smo organizirale kar nekaj druženj, na katerih smo bile med drugim tudi športno aktivne. Skupaj smo se udeležile skupinske vadbe (Bootcampa), Zumbe in Spinninga. Nekaj srečanj pa smo namenile kreiranju vizij za delo vnaprej.

 

 SŠGZ logo za PPT

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)

Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje

W: www.ssgz.si
T: 03 / 898 4202
F: 03 / 898 4206

Smo osrednja gospodarska asociacija v savinjsko-šaleški (SAŠA) regiji. Pod našim okriljem povezujemo več kot dve tretjini regijskega gospodarstva, merjeno po številu zaposlenih in obsegu prihodkov.

Naše poslanstvo je povezovanje gospodarskih subjektov različnih dejavnosti v SAŠA regiji in vzpostavljanje komunikacije med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti članov in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in izvajanje njihove družbene odgovornosti.

 Vizija: želimo postati učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese članov v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoj v SAŠA regiji.

 

 rgzc

Gospodarska zbornica Slovenije
Regionalna gospodarska zbornica Celje – RGZC

Ljubljanska 14/II, 3000 Celje

W: rgzc.gzs.si
E: tajnistvo@rgzc.si
T: 03 / 426 74 00

Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC) je samostojna pravna oseba zasebnega prava, ki zastopa interese regijskega gospodarstva v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoja na področju 21 občin celjske regije. Poleg zastopanja interesov članov glavna področja dela zajemajo še:

 • podporo članom pri poslovanju,
 • pospeševanje tehnološkega razvoja in prenosa znanj ter vključevanje članic v mednarodno poslovno okolje,
 • utrjevanje povezanosti med člani v regiji in drugimi v državi,
 • organizacijo seminarjev, delavnic posvetov in izobraževanj,
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi podpornimi institucijami gospodarstvu,
 • informiranje in obveščanje,
 • povezovanje izobraževalnih institucij in gospodarstva,
 • izdajo ATA zvezkov za začasni izvoz in potrjevanje trgovinskih listin,
 • pripravo analitičnih informacij o rezultatih gospodarstva v regiji.

Več o RGZC si preberite na spletni strani.

 

navpičen logo

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

W: ooz-sezana.si
E: klementina.krizman@ozs.si
T: 05 / 730 00 60, 031 354 367

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je organizacija, ki združuje člane na območju štirih občin, in sicer: Občine Sežana, Občine Divača, Občine Komen in Občine Hrpelje – Kozina.

Na OOZ Sežana:

 • Zastopamo interese obrti in podjetništva.
 • Informiramo – obveščamo člane in širšo javnost o aktualnih in strokovnih zadevah ter zakonskih novostih in spremembah pomembnih za obrt in podjetništvo, izdajamo mesečni Informator, vodimo in vzdržujemo obrtni register.
 • Svetujemo in pomagamo pri odpiranju novih enot malega gospodarstva, svetujemo na različnih področjih poslovanja davčnega področja, delovnega-pravnega, finančnega…;
 • Usposabljamo in izobražujemo z organiziranjem različnih vrst izobraževanj, seminarjev, tečajev …
 • Organiziramo promocijske in sejemske dogodke..
 • Izvajamo javna pooblastila (izdajanje obrtnih dovoljenj, vodenje obrtnega registra, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov).
 • Izvajamo postopke e-VEM točke (registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter pomoč pri pridobitvi potrebnih dovoljenj).
 • Nudimo storitve za pomoč pri vsakodnevnem poslovanju.
 • Se pogovarjamo in … ponudimo ramo tolažbe, če je treba.

Vizija OOZ Sežana: Postati sodoben center poslovnih rešitev, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike na enem mestu ter osrednja institucija znanja na Krasu in v Brkinih.

 

Povezovanja s tujino:

 

Slovenska gospodarska zveza

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

W: www.sgz.at
E: office@sgz.at
T: +43 (0)463 508 802

Slovenska gospodarska zveza si je od nekdaj prizadevala, da postane odločilen dejavnik v alpsko-jadranskem prostoru, in je s tem namenom prispevala bistven delež k rasti dobrih odnosov med narodi te regije. Izkušnje, ki jih je SGZ pridobila pri razvijanju in izvajanju čezmejnih evropskih projektov, so v zadnjih letih utrle pot v skupno Evropo. Podpiramo svoje člane, ki prihaja s Koroške in iz Slovenije ter si prizadevajo za skupno, dolgotrajno in učinkovito delovanje v našem gospodarskem prostoru. Naši sodelavci, člani upravnega in nadzornega odbora in zastopniki imajo zelo dobre stike z gospodarskimi dejavniki v Sloveniji in drugod v jugovzhodni Evropi, kar so spoznala tudi avstrijska podjetja, ki se v vedno večjem številu obračajo na nas.

Več o Slovenski gospodarski zvezi … >>